Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 - 17:00 uur.

Veiligheid

Veilig werken

Arbeidsveiligheid, Arbeidsmiddelen, Brandveiligheid, Inrichting werkvloer, Persoonlijke beschermingsmiddelen en het voorkomen van ongevallen.

Deze zes onderwerpen worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omschreven als het gaat om veilig werken.

Veilig werken is in de praktijk vooral werken met veilige en goedgekeurde middelen. Het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties mag geen risico’s opleveren. Voor veilig werken is veilig gedrag net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring – vaak verplicht – verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor.

Een VCA-diploma laat zien dat werknemers over basiskennis beschikken op het gebied van Veiligheid, gezondheid en Milieu. Goed opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers) met een BHV-diploma kunnen bij eventuele incidenten adequaat ingrijpen om iedereen in veiligheid te brengen en schade te beperken.

Mobiele arbeidsmiddelen vragen meestal om een specifieke deskundigheid: containerafzetsystemenop- en overslagkranenautolaadkranen waar laad- en loswerkzaamheden mee worden uitgevoerd.

Voor het bedienen van hijskranen met een capaciteit van 10 tonmeter of meer is een wettelijk deskundigheidsbewijs nodig.

Voor meer informatie over onze veilig werken cursussen:
– VCA Cursus
– VCA vol cursus
– VCA en VCA VOL elearning
– Proefexamen VCA
– Bedrijfshulpverlening BHV
– Bijscholing BHV
– Bedrijfshulpverlening in Modules
– AED Cursus
– Veilig werken langs de weg
– Veilig werken op hoogte
– Veilig werken met een op- en overslagkraan
– Container afzetsystemen
– Autolaadkraan cursus
– Ondergrondse afvalcontainer
– Gevaarlijke stoffen
– Cursus lading zekeren
– Cursus digitale tachograaf
– Chauffer betonmixer cursus
– Cursus gezonde leefstijl voor chauffeurs
– Cursus rolsteiger

Make an appointment today

Call Us
815-555-5555

Hoofdadres:
Handelsweg 26-28 | 9482 WE | Tynaarlo

Postadres:
Postbus 110 | 9470 AC | Zuidlaren

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00
Zaterdag op afspraak

KVK: 04078908

Navigatie
Volg ons