Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 – 17:00 uur.

Aan de houders van een autorisatiecode voor de TCVT-pas

Feb 7, 2020 | Nieuws | 0 comments

[yoast-breadcrumb]

Aan de houders van een autorisatiecode voor de TCVT-pas

by | Feb 7, 2020 | Nieuws

U heeft een autorisatiecode voor het bijwerken van de praktijkuren van de TCVT-machinisten.
Hierbij kort enige informatie over de DSP-pas en vragen die u de afgelopen periode heeft gesteld.

1. Moet ik de uren bijschrijven op de DSP-pas ?
U wordt verzocht om in ieder geval per 1-1-2020 de uren op de DSP-pas van de machinist bij te schrijven en niet meer in het boekje.

2. Hoe moet de machinist zijn certificaat/boekje verlengen ?
Sinds 1-1-2020 is DVNGL gestopt met het uitgeven van de TCVT-certificaten en doet TCVT RA dit (in opdracht van de Minister).
Verlengen kan door het opsturen van het boekje ca. 4 weken voor het einde van de verloopdatum naar TCVT RA:
Postbus 154, 3990 DD te Houten.
Een machinist die al een DSP-pas heeft, ontvangt de factuur ad € 195,– incl. btw per email en na betaling ontvangt hij de officiële registratie en een nieuwe DSP-pas.
Een machinist die nog geen DSP-pas heeft, moet zijn email aanleveren voor het sturen van de factuur!

3. Kan de factuur voor (her)registratie ad € 195,– incl. btw niet aan de werkgever worden gestuurd ?
Nee. De wet verplicht de machinist tot het hebben van een registratie. De machinist krijgt dan ook de factuur. Wie deze vervolgens betaalt maakt niet uit.

4. Kan ik de bijgeschreven uren zien ?
Nee, dat kan nu alleen de machinist. Wij proberen dit wel alsnog mogelijk te maken.

5. Het register is in de Engelse taal. Kan dit niet in het Nederlands ?
TCVT RA maakt gebruikt van een bestaand systeem dat al meer dan 200.000 gebruikers in de Botlek heeft. De voertaal is hier Engels, vandaar.
In de loop van 2020 komt er ook een Nederlandstalige versie.

6. Registratie vragen
Wat moet ik invullen bij “type”: MK of FMK of FMG of ALK of GVM of TK of VRK.
Wat moet ik invullen bij “quarter”: 2019Q4 of 2020Q1 d.w.z. jaar van de registratie en het kwartaal.
Wat moet ik invullen bij “description”: het soort machine, bijv. merk en tonnage.