HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 - 17:00 uur.

Het coronavirus

Vragen in verband met het coronavirus

26 januari 2021

Op 25 februari 2021 heeft het Ministerie van Onderwijs het volgende gepubliceerd op haar website:

Instellingen die niet-overheidserkend onderwijs aanbieden zoals trainingen en educatieve activiteiten, mogen geen fysiek onderwijs organiseren in publieke plaatsen. Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.

Dit betekent dat de opleidingen en trainingen bij HOC Opleiding & Training weer door mogen gaan.

Registratie code95 is voor praktijktrainingen weer mogelijk. Vanaf 16 maart 2021 kunnen  code95 uren geregistreerd worden voor klassikale cursussen.

Door het coronavirus komen er iedere dag weer nieuwe vragen op ons af. De vragen die van toepassing zijn op ons vakgebied zetten we hieronder op een rijtje.

Algemeen

Er mogen weer klassikale opleidingen en trainingen gegeven worden.

HOC Opleiding & Training heeft een coronaprotocol conform de richtlijnen van het RIVM. Het protocol is op te vragen via de mail: info@hoctraining.nl.

De groepsgrootte is aangepast aan de ruimte waar de cursus wordt gegeven.

De opstelling van de tafels en stoelen is zodanig aangepast, dat er een afstand is van minimaal 1,5 meter tussen deelnemers.

We passen 1,5 meter social distance toe en hebben mondkapjesplicht. Voor iedere deelnemer is een mondkapje beschikbaar.

De kantine is gesloten, de lunch wordt geserveerd in de leslokalen.

Instructeurs die coronaverschijnselen hebben of gezinsleden met coronaverschijnselen dienen dit direct te melden. De betreffende training wordt geannuleerd.

Cursisten krijgen vooraf het coronaprotocol toegestuurd en voor aanvang van de cursus wordt het doorgelezen met de instructeur.

Er zijn desinfecterende doekjes om bij wisseling bij de machine de bediening schoon te maken.

De voorschriften van het RIVM worden gehanteerd.

Bij de ingang van ieder lokaal hangt een dispenser met desinfectie, deze dient telkens bij het ingaan en verlaten van het lokaal gebruikt te worden.

De geannuleerde trainingen worden opnieuw gepland. Deelnemers en/of opdrachtgevers krijgen hierover bericht.

De Nederlandse Reanimatieraad heeft de richtlijnen aangescherpt.

Advies NNR

Ja, die is er: coronaprotocol bouw:

Ja, er is een coronaprotocol: coronaprotocol Transport en Logistiek

26 februari 2021

Het kabinet heeft het belang van de doorgang van EHBO-, BHV en veiligheidscursussen onderkend. Dit betekent dat BHV opleidingen weer plaats mogen vinden ! Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen en het brancheprotocol.

 

VCA

Er worden nog steeds VCA-examens afgenomen, de VCA cursus is alleen mogelijk via e-learning.

Informatie van VCA:

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

Diplomahouders van wie het diploma in de periode 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 mei 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

Dit geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die in de periode 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’

 

Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 mei 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.

Nee, de regeling geldt alleen voor mensen met een SOG-diploma dat na 12 maart 2020 verloopt of is verlopen.

 

TCVT

Vrijstelling termijn bijscholing kraanmachinisten
1. Er wordt vrijstelling verleend van de in de Arbeidsomstandighedenregeling, opgenomen verplichting om bijscholingsdagen binnen de daar genoemde periode te volgen, met dien verstande dat één bijscholingsdag of 2 dagdelen wordt gevolgd in de eerste 42 maanden van de periode van vijf jaar en de tweede bijscholingsdag of 2 dagdelen wordt gevolgd na de 42ste maand in de periode van vijf jaar.

2. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling wordt alleen verleend indien de registratiehouder aantoont dat hij zich in de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021  / 20 januari tot en met 1 maart 2021 tijdig had aangemeld voor de bijscholing.

3. De in het tweede lid bedoelde aanmelding wordt aangetoond door middel van een schriftelijke verklaring van de erkende trainer bij wie de registratiehouder zich had aangemeld.

 

 

 

Code 95

Vanaf 3 maart 2021 kunnen weer praktijkuren voor de code95 geregistreerd worden.

Vanaf 16 maart 2021 is het mogelijk uren theorie te registreren voor de code95.

 

Chauffeurs die hun code95 nog niet op orde hebben, dienen dit bij de eerstvolgende mogelijkheid af te ronden. Tot die tijd mogen chauffeurs doorrijden zonder geldige code95 op hun rijbewijs. Zolang de  Corona-crisis voortduurt zal de Inspectie voor Leefomgeving en Transport niet handhaven op de geldigheid van de code95.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-vervoer-over-de-weg/code-95-beroepschauffeurs?fbclid=IwAR3EGIl78LIo4__5Sys-aKhAAmPEfuuzWEXtoRcvQNQLU9aE0KdaaASNMYw

Het CBR heeft de registratie van de code95 geannuleerd tot 3 maart 2021. Vanaf deze datum mogen praktijktrainingen weer plaatsvinden. Trainingen voor de theorie kunnen nog niet geregistreerd worden voor de code95.

 

Deze pagina zal dagelijks bijgehouden worden, zijn er updates dan worden die hier geplaatst.

Zijn er nog vragen met betrekking tot dit onderwerp, mail ze naar info@hoctraining.nl.

 

Hoofdadres:
Handelsweg 26-28 | 9482 WE | Tynaarlo

Postadres:
Postbus 110 | 9470 AC | Zuidlaren

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00
Zaterdag op afspraak

KVK: 04078908

X