Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 – 17:00 uur.

Rechtbank legt werkgever geldboete op voor omvallen verreiker

Nov 6, 2023 | Nieuws | 0 comments

Een dramatisch incident deed zich voor tijdens werkzaamheden met een verreiker met een werkbak: de verreiker kantelde. De ernstige verwondingen die drie werknemers opliepen als gevolg van het incident, hebben het Openbaar Ministerie ertoe aangezet om strafrechtelijke stappen te ondernemen.

Werkgever in de rechtbank wegens omgevallen verreiker

Bij een montagebedrijf waren werknemers bezig met gevelbeplating terwijl ze zich in een werkbak bevonden die aan een verreiker was bevestigd. De verreiker kantelde en alle drie de werknemers raakten ernstig gewond bij het ongeval. Ze zijn gedurende geruime tijd in het ziekenhuis behandeld.

Meerdere overtredingen van de Arbowet

Het achterhalen van de oorzaak van het incident blijkt een uitdaging te zijn, omdat er tal van tekortkomingen aan het licht zijn gekomen, zowel wat betreft materieel, training als instructies voor de werknemers. De Officier van Justitie brengt daarom meerdere overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet ter sprake. In de schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie werd niets vermeld over de specifieke risico’s die gepaard gaan met werken in werkbakken en/of het gebruik van hoogwerkers en verreikers. Er was geen actieplan en de werknemers waren niet geïnformeerd over de specifieke gevaren. Bovendien ontbrak de CE-markering voor de gebruikte werkbak op de verreiker, en de fabrikant had geen goedkeuringsverklaring afgegeven voor deze combinatie van machines. Daarnaast stond de verreiker niet in de hoogwerkerstand, waardoor de veiligheidsvoorzieningen niet waren ingeschakeld, en was deze niet correct elektrisch aangesloten.

Tijdens de rechtszitting kwam naar voren dat de bestuurder van de hoogwerker en de KAM-coördinator zelfs niet op de hoogte waren van de instructie om de verreiker in deze specifieke werksituatie in de hoogwerkerstand te plaatsen. Dit beroep op onwetendheid heeft echter niet het gewenste effect gehad, omdat de Officier van Justitie stelt dat zelfs als de werknemers onvoldoende geïnformeerd waren, de werkgever wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij zijn personeel in levensgevaar bracht, of op zijn minst ernstige schade aan hun gezondheid kon verwachten.

De rechtbank heeft ook de ernst van de situatie onderstreept. Het feit dat de werkgever zelfs in de rechtszaal de risico’s van de nalatigheid waarmee de machines voor werk op hoogte werden behandeld niet volledig erkende, weegt zwaar. Het gebruik van een niet-goedgekeurde werkbak voor de verreiker en het niet inschakelen van de hoogwerkerstand hebben geleid tot een uiterst gevaarlijke situatie voor de werknemers die op hoogte werkten.

Aan de andere kant heeft de werkgever in de nasleep van het incident inspanningen geleverd om de gewonde werknemers te ondersteunen. Dit heeft de rechtbank in overweging genomen bij het bepalen van de strafmaat.

Geldboete

Desondanks is de opgelegde straf niet mals. De rechtbank Overijssel heeft het montagebedrijf veroordeeld tot een geldboete van 60.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.