Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 - 17:00 uur.

[yoast-breadcrumb]

Ladingcontrole van vrachtauto’s verplicht door EU

by | Jan 28, 2019 | Nieuws

De vele verschillen binnen Europa blijven in stand door de nieuwe wetgeving lading zekeren.

De belangrijkste wijziging op het gebied van lading zekeren in jaren is in 2018 doorgevoerd. In veel van ons omringende landen is de wetgeving op het gebied van lading zekeren aangepast, op basis van de Europese richtlijn over technische controles langs de weg.
Een voorbeeld hiervan is dat elke lidstaat van de Europese Unie sinds 20 mei 2018 ten minste 5 procent van het totale aantal ingeschreven voertuigen langs de weg controleren. Daarbij wordt vanaf 20 mei 2019 in veel landen ook een risicoclassificatiesysteem ingevoerd, waarbij ‘risicovolle’ ondernemingen nauwlettender en vaker gecontroleerd zullen worden.

Algemene regels

Er zijn nu algemene regels vastgesteld voor de controle van de wijze waarop lading is vastgezet. Hierbij blijft het uitgangspunt dat het ladingszekeringssysteem bepaalde krachten tijdens het vervoer moet kunnen weerstaan. Technisch gesproken moet er een vertraging mogelijk zijn van 0,5 gram in achterwaartse en zijdelingse richting en 0,8 gram in voorwaartse richting. Dit houdt in dat wanneer de chauffeur vol op de rem gaat staan, 50 procent van het ladinggewicht in achterwaartse en zijwaartse richting en 80 procent van het ladinggewicht in voorwaartse richting moet worden tegengehouden door het zekeringssysteem.

Lichte vrachtauto’s en bestelauto’s

Naast de bovengenoemde regels hebben Nederland, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest ook nog bepaald dat de goederen gezekerd moeten worden om bewegingen naar boven toe tegen te houden. Zo kan worden voorkomen dat de goederen van het voertuig kunnen vallen. In Wallonië vallen bovendien ook alle bestelwagens, lichte vrachtwagens en andere goederenvervoervoertuigen onder deze regeling.
Daarnaast zijn de regels in Wallonië en Duitsland ook van toepassing op bussen voor passagiersvervoer met meer dan acht zitplaatsen. Deze regeling geldt in de meeste landen alleen voor aanhangwagens en voertuigen met een maximale toegestane massa van meer dan 3,5 ton. In België is er dan zelfs nog besloten om onder andere de EUMOS-405409 normen voor lading zekeren verplicht te stellen.

Aansprakelijkheidsverschillen

Wanneer er bij controle overtredingen worden geconstateerd, zijn er verschillende regels die bepalen of een bepaalde activiteit de verantwoordelijkheid is van de verlader, de vervoerder of een andere partij. De aansprakelijkheid voor lading zekeren vloeit in Nederland niet rechtstreeks uit de wet voort. Schade die is ontstaan tussen inontvangstneming en aflevering van de goederen komt voor de verantwoordelijkheid van vervoerder, die daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Daarentegen is in Wallonië in principe de verlader aansprakelijk voor het niet naleven van de voorschriften. Wanneer de verlader echter kan aantonen dat hij deze verantwoordelijkheid op basis van een (schriftelijke) overeenkomt heeft overgedragen aan de vervoerder, gaat de aansprakelijkheid weer over op de vervoerder. De vervoerder is sowieso verplicht een document in bezit te hebben met daarop de wrijvingscoëfficiënt, vastgesteld door de verlader.
Het hangt bij de definitieve aansprakelijkheid bij de overtreding van ladingzekerenregelgeving uiteindelijk af van de afspraken die verlader en vervoerder met elkaar hebben gemaakt.

Navigatie
Volg ons