Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 – 17:00 uur.

Ontslag wegens ontbreken code 95

Apr 5, 2017 | Nieuws | 0 comments

Transport Logistiek Veiligheid

Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 - 17:00 uur.

tractoren
[yoast-breadcrumb]
Mr. van Dalen stond een transportbedrijf bij dat een chauffeur op staande voet ontsloeg. Hij had de vereiste nascholing niet gevolgd. De kantonrechter Breda vond dat ontslag terecht.

Chauffeur wordt opgeroepen maar rijbewijs is niet goed

Bericht van advocaat arbeidsrecht Amsterdam
Een chauffeur werkt op basis van een oproepcontract voor een transportbedrijf in Breda. Na lange tijd wordt hij weer eens opgeroepen om te werken. De werkgever vraagt om een kopie van zijn rijbewijs. Dan valt op dat code 95 daarop ontbreekt. Dat is het teken dat de chauffeur de verplichte nascholing heeft gevolgd. Omdat hij dat niet uit zichzelf had gemeld, wordt hij op 27 oktober 2016 op staande voet ontslagen.

De chauffeur berust in het ontslag. Hij eist wel o.a. een billijke vergoeding van 18 maandsalarissen, dat komt neer op ruim € 12.000. Volgens de werkgever heeft de chauffeur nergens recht op. Hij handelde ernstig verwijtbaar door zich wel beschikbaar te stellen voor arbeid terwijl hij niet over de vereiste papieren beschikte. Voorwaardelijk wordt door de werkgever ontbinding gevorderd.

Aan alle eisen voor rechtsgeldig ontslag voldaan

Allereerst kijkt de rechter of het ontslag rechtsgeldig was. Een dag na het ontslag heeft het bedrijf aan de werknemer een brief gestuurd. Dus van een onverwijlde mededeling was zeker sprake. Ook was er een dringende reden. De werknemer beschikte op het moment dat hij zich aanbood voor werk en op het moment dat hij werd opgeroepen niet over de bekwaamheid om de werkzaamheden uit te oefenen. Hij beschikte immers niet over de wettelijk verplichte code vakbekwaamheid. Dat had hij niet uit zichzelf gemeld en dat gedrag vindt de rechter laakbaar.

De chauffeur is er volgens de rechtbank zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn vakbekwaamheid behoudt. Hij wordt dan ook geacht zelf zijn nascholing te organiseren. De betreffende informatie was voor het bedrijf noodzakelijk. Niet alleen om te kunnen beslissen over de inzetbaarheid van de werknemer, ook om mogelijke problemen met de verzekering in geval van schade te voorkomen.

Geen recht op welke vergoeding dan ook

Ook weegt de kantonrechter mee dat het gaat om een betrekking voor slechts enkele uren per week. De chauffeur heeft bovendien nog ander werk. Niet alleen krijgt de chauffeur niet de vergoeding van € 12.000 waarom hij had verzocht, ook naar de andere vergoedingen kan hij fluiten. Zijn handelen is zo ernstig verwijtbaar dat hij geen recht heeft op de transitievergoeding. Ook de gevorderde vergoeding wegens onregelmatige opzegging wordt afgewezen. In totaal was gevorderd € 14.000 aan vergoedingen maar de chauffeur krijgt uiteindelijk niks. Als klap op de vuurpijl mag hij zelfs de proceskosten van het transportbedrijf betalen.

De beschikking van de Rechtbank Breda is gedateerd 8 maart 2017 maar niet gepubliceerd.

Bron: https://www.arnoudvandalen.nl/blog/arbeidsrecht/ontslag-wegens-ontbreken-code-95/

Navigatie
Volg ons