Bolwerk 2 9471 AT Zuidlaren 
Handelsweg 28 9482 WE Tynaarlo

Privacy statement versie 1.0

Privacy Statement

Privacy Statement
van
HOC Opleiding & Training BV
Postbus 110
9470 AC Zuidlaren

Opleidingslocaties:
Bolwerk 2 Handelsweg 26-28
9471 AT Zuidlaren 9482 WE Tynaarlo

Via deze privacy verklaring informeert HOC Opleiding & Training BV u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

In het kader van onze dienstverlening, waarin u trainingen bij ons afneemt of anderszins contact heeft met HOC Opleiding & Training BV, legt HOC gegevens vast. HOC verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede invulling als leverancier voor opleidingen en trainingen. HOC acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.
HOC slaat uw persoonlijke gegevens op in beveiligde databases. Wij registreren deze gegevens op het moment dat ze worden achtergelaten op onze website via o.a. offerte aanvraag, aanmeldformulier of bij het aanvragen van informatie. We geven de informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, op welke manier dan ook, hebben we eerst gegevens van u nodig.

Wie is de betrokkene?
U leest deze privacy verklaring omdat:
• u onze website bezoekt;
• u zich inschrijft voor één van de opleidingen of trainingen die wij aanbieden;
• u deelneemt aan een opleiding of training;
• u een informatie aanvraag via onze website of een ander websiteformulier van ons invult;
• u met ons correspondeert (als sollicitant of vanwege een vraag of klacht).

Als één van bovenstaande punten van toepassing is, dan gaat deze privacyverklaring over uw persoonsgegevens.
Wie is verantwoordelijk?
HOC Opleiding & Training is de “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt voor de volgende situaties:
• De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van HOC opleiding & Training;
• De verwerking van persoonsgegevens van werkgevers en/of werknemers waarmee HOC Opleiding & Training BV samenwerkt. En waarvan HOC Opleiding & Training BV persoonsgegevens ontvangt.
• De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met HOC Opleiding & Training of van wie HOC Opleiding & Training persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt HOC Opleiding & Training BV?
HOC biedt veel verschillende opleidingen en trainingen aan. Om die opleidingen en trainingen op de juiste wijze uit te voeren en te certificeren is het noodzakelijk dat HOC een aantal persoonsgegevens van u verwerkt. Verder verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de opleiding en training, zoals uw aanwezigheid, uw resultaten en of u geslaagd bent of niet.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
– NAW gegevens, email-adres en andere contactgegevens;
– Geboortegegevens en geslacht;
– De bij HOC behaalde opleidingen en certificaten;
– Telefoonnotities en e-mails.

Conform de wettelijke verwerkingsgrondslagen (artikel 6 AVG) gebruikt HOC Opleiding & Training BV uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
• het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
• certificering van de opleiding;
• om door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
• om u eventueel onze nieuwsbrief toe te zenden;
• om u te attenderen op eventuele herhalingstrainingen;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Website
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie het cookiebeleid op onze website. Daarnaast kunnen we ook andere gegevens ontvangen als u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, type browser, besturingssysteem of doorverwijzende website.
We doen dit om te onderzoeken of onze website makkelijk te gebruiken is. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken en kunnen wij via een tool Google Analytics zien hoe vaak de website wordt bezocht, op welke tijdstippen, op welke locaties en hoe lang. Daarnaast gebruiken we tools waarmee we kunnen meten hoe we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Al deze tools verzamelen gegevens die we terug kunnen herleiden naar u of het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Via uw apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken kunt u zelf het delen van deze gegevens door uw apparaat aan of uit zetten.
Met wie delen we uw gegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met derden in de volgende gevallen:
• Exameninstituten, ten behoeve van externe examinering;
• CBR, voor het registreren voor de code95;
• Subsidieverstrekkers, zoals SOOB;
• Overige instituten die een rol vervullen bij het kunnen uitvoeren van de door u bij ons aangevraagde training.

Hoe beschermen we uw gegevens?
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HOC Opleiding & Training BV of die van een derde partij als dit noodzakelijk is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is, met een uiterste termijn van 7 jaar voor de veiligheidstrainingen en vakbekwaamheidsopleidingen en 12 jaar voor de VCA-diploma’s.
Inzage, correctie en bezwaar gegevens
U kunt te allen tijde inzicht krijgen in uw gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld herhalingstrainingen of het bewaren van uw gegevens. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:
HOC Opleiding & Training BV
Postbus 110
9470 AC Zuidlaren
Of stuur een e-mail naar: info@hoctraining.nl

Wilt u een klacht in dienen over de manier waarop HOC met uw persoonsgegevens omgaan, dan kan dat bij de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wijzigingen
HOC Opleiding & Training b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Wilt u ook weten wat HOC voor u kan betekenen?

Bel of mail ons direct

Vraag een offerte aan

Bezoekadres:
Handelsweg 26-28 | 9482 WE | Tynaarlo

Trainingadres:
Bolwerk 2 | 9471 AT | Zuidlaren

Postadres:
Postbus 110 | 9470 AC | Zuidlaren

KVK: 04078908

X