Ontdek de HOC Keuzecarrousel

HOC Opleiding & Training

 Handelsweg 26-28 9482 WE Tynaarlo

Openingstijden: 07:30 – 17:00 uur.

Meer dan 2.000 Arbeidsongevallen in 2022

Oct 16, 2023 | Nieuws | 0 comments

In het jaar 2022 hebben zich 2.357 arbeidsongevallen voorgedaan die onder de meldingsplicht vallen, waarbij helaas 40 slachtoffers het leven hebben verloren. Deze bevindingen zijn gepresenteerd in de jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen, gebaseerd op voltooide onderzoeken naar deze incidenten door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze ongevallen deden zich voornamelijk voor in de sectoren van waterbedrijven en afvalbeheerders. Daarnaast behoren de bouwsector, landbouw, bosbouw, visserij en industrie tot de branches met een verhoogd risico op arbeidsongevallen.

Opvallend is dat mannen oververtegenwoordigd zijn bij de meeste sectoren met een hoog risico op arbeidsongevallen. Slechts 1 op de 8 slachtoffers is een vrouw. In de zorgsector en horeca is het percentage vrouwelijke slachtoffers het hoogst. Bovendien vinden arbeidsongevallen veel vaker plaats bij kleinere bedrijven dan bij grotere ondernemingen.

Wat betreft leeftijd, blijkt dat een kwart van de slachtoffers ouder is dan 55 jaar, terwijl 13 procent van de slachtoffers jonger is dan 25 jaar. Ongeveer een derde van deze ongevallen resulteert in blijvend letsel. De meest voorkomende soorten ongevallen blijven in de loop der jaren onveranderd, namelijk vallen en contact met arbeidsmiddelen, zoals machines. Daarnaast zijn ongevallen met voertuigen veelvoorkomend.

Daarnaast onderzoekt het rapport ongevallen met stagiairs, studenten en incidenten met gevaarlijke stoffen. Hoewel er zorgen waren over een verhoogd risico op arbeidsongevallen bij stagiairs en studenten, blijkt uit onderzoek dat dit niet het geval is. In verhouding tot jonge werknemers in loondienst komen er minder ongevallen voor onder stagiairs en studenten. Echter, stagiairs en studenten, evenals jonge en onervaren werknemers, hebben wel vaker ongevallen waarbij ze in contact komen met arbeidsmiddelen, zoals machines.

Bovendien heeft de Arbeidsinspectie ongevallen met gevaarlijke stoffen geanalyseerd. Dit betreft stoffen die bij contact direct letsel kunnen veroorzaken. Zo’n 35 procent van deze incidenten doet zich voor in de industrie, terwijl 16 procent in de handelssector plaatsvindt. In meer dan de helft van de gevallen hebben de slachtoffers te maken met brandwonden of bevriezingen, meestal als gevolg van contact met schoonmaakmiddelen, hete vloeistoffen, frituurvet, vloeibaar metaal of stoffen die vrijkomen bij grote industriële processen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat arbeidsongevallen volgens de Arbeidsomstandighedenwet onmiddellijk moeten worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit is verplicht wanneer een slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijvend letsel oploopt of overlijdt als gevolg van het ongeval. Werkgevers dienen ook ongevallen direct te melden wanneer blijkt dat er alsnog een ziekenhuisopname of blijvend letsel is gerelateerd aan het arbeidsongeval.

De bevindingen van de ‘Monitor Arbeidsongevallen 2022’ worden door de Arbeidsinspectie gebruikt ter preventie in inspectieprojecten en de aanpak van arbeidsongevallen.

Download het volledige rapport: Monitor Arbeidsongevallen